Ponúkame:

 • Založenie spoločnosti s.r.o.
 • Založenie spoločnosti a.s.
 • Založenie družstva
 • Založenie občianskeho združenia (OZ)

 • Založenie spoločnosti a.s.
 • Založenie družstva
 • Založenie v.o.s. a k.s.
 • Založenie v.o.s.
 • Založenie k.s.
 • Založenie n.o.

m

Ponúkame:

 • Prevod spoločností
 • Zlúčenie spoločností
 • Likvidácia spoločností

Ponúkame:

 • Zmeny v Obchodnom registri
 • Vypracovanie zmlúv
 • Plnomocenstvo
 • Oznámenie o postúpení pohľadávky
 • Kúpna zmluvy s vecným bremenom
 • Dohoda o splátkach dlhu

 • Dohoda o urovnaní
 • Nájomná zmluva
 • Zmluva o pôžičke
 • Iné…

Spolupracujte s profesionálmi v obore

Náš portál ponuka užitočné informácie z oblasti práva, zákonov a daní. Cieľom portálu je hlavne podpora malých a stredných podnikateľov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí potrebujú pomôcť so zmluvou alebo žiadosťou

Predaj novozaložených spoločností

Okrem zakladania obchodných spoločností a vykonania zmien v týchto spoločnostiach poskytujeme našim klientom aj predaj novozaložených spoločností.

Bezplatná konzultácia

V rámci našich služieb ponúkame klientom bezplatné konzultácie.

Služby zabezpečené advokátom

Naši klienti sú s nami spokojní

Svojej práci rozumieme

Rýchle a lacné riešene od profesionálov