Advokátske služby

Vysvetlenie:

V existujúcich spoločnostiach veľmi často dochádza vplyvom rôznych okolností k zmenám. Či už ide o zmenu obchodného mena, sídla, konateľa, spoločníka, rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania či zníženie alebo zvýšenie základného imania, spravidla ide o zložitejší proces. Do obchodného registra je však možné jedným zápisom zapísať aj viacero zmien. V takomto prípade daný subjekt šetrí na súdnom poplatku, keďže bude platiť súdny poplatok iba za jeden návrh aj napriek tomu, že žiadate zapísať do obchodného registra viacero zmien. Tým, že prostredníctvom jedného návrhu spojíte viaceré zmeny do jedného konania, výsledkom ktorého je jedno rozhodnutie, celý proces sa stáva rýchlejší a jednoduchší.

Všetky zmeny v s.r.o. sú zabezpečené Advokátom

 • Rozšírenie, resp. zrušenie predmetov podnikania – 119 €
 • Zmena konateľa – 129 €
 • Zmena obchodného mena – 99 €
 • Zmena sídla spoločnosti – 99 €
 • Zmena spoločníka, prevod obchodného podielu – 149 €
 • Zmena trvalého pobytu spoločníka, konateľa – 99 €
 • Zápis zmeny v akciovej spoločnosti – 329 €
 • Zvýšenie základného imania – 119 €
 • Zníženie základného imania – 249 €

Vysvetlenie:

Plánujete uzatvoriť zmluvu, avšak neviete aké skutočnosti sa v nej majú uviesť a upraviť?

Nepodceňujte prípravu kvalitnej zmluvy, pretože dobrá zmluva je taká, ktorá nepočíta len s tým, že všetko pôjde tak, ako si zmluvné strany predstavujú pri jej uzatváraní.

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Čičmanec so sídlom v Trenčíne, Vám ponúka vypracovanie akejkoľvek zmluvy, dohody, podania atď. presne na mieru na základe Vašich individuálnych požiadaviek.

Všetko vybavíte on-line z pohodlia Vášho domova.

Najčastejšie vyhotovované zmluvy sú:

 • Zmluva o spolupráci
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Kúpna zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Zámenná zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Zmluva o poskytnutí služieb

Máte záujem o naše advokátske služby ?

Neváhajte nám napísať.

m