Služby

Začatie podnikania

Založenie spoločnosti s.r.o

Založenie spoločnosti a.s.

Založenie družstva

Ukončenie podnikania

Prevod spoločností

Zlúčenie spoločností

Likvidácia spoločností

Advokátske služby

Zmeny v Obchodnom registri

Vypracovanie zmlúv

zmluva o budúcej kúpnej zmluve

plnomocenstvo